Chełm, młyn motorowy Władysława Lewickiego

Projekt młyna z 1924 r. Skan Archiwum państwowe w Lublinie
Projekt młyna z 1924 r. Skan Archiwum państwowe w Lublinie. zobacz projekt

W 1924 r. Władysław Lewicki wystąpił o pozwolenia na budowę młyna motorowego w Chełmie woj. lubelskie, przy ulicy Szosa Lubelska 169. Młyn miał być wyposażony w dwa złożenia kamieni i dwa mlewniki walcowe.