Mącznia i mątwica staropolskie nazwy młynów

Autor: Ryszard Mączka

Zanim przyjęły się u nas nazwy “młyn” i “młynarz” funkcjonowały od dawien dawna polskie nazwy: “mącznik”, “mączarz” “mącznia” (Słownik polszczyzny XVI wieku), “mączkowanie” (Słownik Doroszewskiego).

A jeszcze dzisiaj w polskiej nomenklaturze zawodowej funkcjonuje stara nazwa “mączkarz” jako producenta “mączki”. W “Słowniku staropolskim” zachowała się jeszcze stara nazwa “mątwica” jako nazwanie dawnego młyna.  Pierwszymi polskimi młynarzami byli niewątpliwie “mącznicy”. Zachowały się jeszcze w Wielkopolsce nazwy wsi służebnych, gdzie ci mącznicy produkowali dla dworów i grodów mąkę na większą skalę. Sprowokowała mnie do tego wstępu informacja o starosłowiańskim “kołowaju” z Chorwacji. Młyny wodne i wiatrowe pojawiły się u nas dopiero w związku z kolonizacją niemiecką. “Prominenci” miejscy i wiejscy zwani “wójtami” i “sołtysami” byli pierwszymi właścicielami “młynów” ,jatek, karczem itp, kilku parceli i ziemi wokół miasta. Wszystko to mogli dzielić, przekazywać według swej woli.