Malowa Góra, młyn wodny Adama Pauluczuka i Stanisława Hryciuka

Projekt młyna z 1923 r. Skan APL
Projekt młyna z 1923 r. Skan APL zobacz projekt

W 1923 roku spółka Adam Pauluczuk i Stanisław Hryciuk wystąpiła o zezwolenie na budowę młyna w Malowej Górze pow. bialski. Młyn napędzany był turbiną wodną.
Wyposażony został w dwa złożenia kamieni, cztery pary walców i  perlak.