Lublin, młyny w dzielnicy Kośminek

Projekt młyna z 1922 r. Skan Archiwum Państwowe w Lublinie
Projekt młyna z 1922 r. Skan Archiwum Państwowe w Lublinie

W 1861 r. Michał Kośmiński wraz ze wspólnikami Sewerynem Balickim i Antonim Hemplem wybudowali w Lublinie przy dzisiejszej ulicy Długiej pierwszy młyn parowy. Młyn napędzała maszyna parowa o mocy 40 KM, wyposażony był w sześć złożeń kamieni francuskich. Michał Kosmiński zmarł w 1869 a inwestcja upadła i pod koniec XIX w. młyn wykupił Jojne Hersz Zilber który młyn zlikwidował. W 1922 r. Chaim Lejba Frajtag wystapił o pozwolenie na przebudowę istniejącego przy ulicy Mostowej 11 w dzielnicy Kośminek budynku, na  młyn motorowy. Prace budowlane prowadził majster murarski Stanisław Świderski a nadzorował inż. architekt Jakub Kuraś. Młyn wyposażony miał być w cztery złożenia kamieni, cztery mlewniki walcowe, trzy perlaki i dwa żubrowniki.