Mlyn_Okonskiego

Projekt budowy kotłowni przy młynie Okońskiego w Łopienniku. Skan APL