Krężnica Jara, młyn wodny Antoniego Niedźwieckiego

Projekt młyna z 1922 r. Skan APL
Projekt młyna z 1922 r. Skan APL
Skan APL
Skan APL zobacz projekt
Projekt przebudowy  1925 r. Skan APL
Projekt przebudowy 1925 r. Skan APL zobacz projekt

W 1922 roku Antoni Niedźwiecki wybudował młyn wodny w Krężnicy Jarej pow.lubelski. Młyn posiadał trzy koła wodne nasiębierne  dwa o średnicy 280 cm i jedno o średnicy 176 cm.  Został wyposażony w jedno złożenie kamieni, dwa postawy walców,  perlak i szmeję.
W 1925 roku młyn został podwyższony o jedno piętro.