Krasnystaw młyn motorowy Stanisława Kostrzanowskiego

Projekt z 1928 r. Skan APL
Projekt z 1922 r. Skan APL zobacz skan

W 1922 roku Stanisław Kostarznowski uzyskał pozwolenie na budowę młyna motorowego w Krasnymstawie przy ulicy Mokrej 2. Młyn był wyposażony w dwa złożenia kamieni, dwie pary walców i perlak.