Krasnystaw młyn parowy Szejmana Lejby Ajzensztajna

Projekt z 1923 r. Skan APL
Projekt z 1923 r. Skan APL zobacz projekt

W 1923 r. Szejman Lejba Ajzensztajn otrzymał pozwolenie na budowę w Krasnymstawie na przedmieściu Zastawie młyna parowego napędzanego lokomobilą.