Listhos

Projekt młyna z 1930 r. Skan, Archiwum Państwowe w Lublinie.