Kostrzyn Wielkopolski wiatrak Jakubowskich z lat latach 1890 – 1916

Lokalizacja młyna: Kostrzyn Wielkopolski
Okres działalności: 1890 – 1946r.
Rodzaj Młyna: Wiatrak drewniany koźlak?
Właściciele: Franciszek Jakubowski Stanisław Jakubowski

Jakubowscy pochodzący z Nowej Wsi Królewskiej posiadali łącznie 3 młyny. Pierwszy można zobaczyć w skansenie Lednogóra. Drugi kupiony w Kościanie i postawiony pod Kostrzynem i trzeci przez nich zbudowany na miejscu poprzedniego ostatecznie sprzedany najdalej w roku 1916

Wszystkie dokumenty znajdują się u Henryka Jakubowskiego, Kostrzyn Wlkp.