Konorzatka, młyn wodny Ludwiki Czartoryskiej

Projekt młyna z 1923 r. Skan APL
Projekt młyna z 1923 r. Skan APL zobacz projekt

W folwarku Czartoryskich Konorzatka w gminie Gułów w powiecie Łukowskim, młyn wodny istniał już na długo przed 1923 rokiem uległ jednak poważnym zniszczeniom. W 1923 roku Ludwika Czartoryska poprzez administratora dóbr Czartoryskich Bronisława Kucharskiego wystąpiła o pozwolenie na uruchomienie odbudowanego młyna wodnego, napędzanego kołem wodnym korzecznym (nasiębiernym).