Kępowizna młyn wodny Tomasza Wcisły

W 1914 r. Tomasz Wcisło wybudował młyn wodny w Kępowiźnie w pow. wieluńskim. W 1965r. młyn przebudowano na elektryczny.
W 1991 roku młyn opisał w artykule ,,Młyny wodne województwa Sieradzkiego” Andrzej Ruszkowski.

Rysynek Andrzeja Ruszkowskiego
Rysunek młyna Andrzeja Ruszkowskiego w numerze 2 z 1991r. Na sieradzkich szlakach