Kaszczor, wiatrak

Dzierżawca: Paluch Seweryn w 1933 r.

Moc przy średnim wietrze: 8 KM

Przemiał 400kg na dobę

1 złożenie kamieni francuskich, śr. 125 cm