młyn_jeleniec_przekrój_1925r.

Przekrój młyna w Jeleńcu 1925r. Skan Archiwum Państwowe w Lublinie