Harta młyn wodny i tartak

Młyn wodny i tartak na folwarku Harta w powiecie brzozowskim woj. podkarpackie w latach 1877 – 1880.

Lokalizacja młyna Harta. Skan A.P. wPrzemyślu
Lokalizacja młyna i tartaku Harta. Skan A.P. w Przemyślu

Wydajność młyna:
Mąka pytlowa przy dużej wodzie 6 korcy, przy małej 2 korce.
Maka razowa: przy dużej wodzie 10 korcy przy małej 4 korce.