Haczów, młyny wodne

Projekt przbidowy młyna z 1910 r. Skan APPR
Projekt przebudowy młyna z 1910 r. Skan APPR zobacz projekt

Pierwszy młyn w Haczowie pow. brzozowski woj. podkarpackie, wybudował w 1849 roku Jan Szuber, po Janie właścicielką młyna została Anna Szuber, zaś po jej śmierci  Towarzystwo Powściągliwość i Praca z Miejsca Piastowego. Dożywotnim użytkownikiem młyna był Jędrzej  Matusz.

Ks. Bronisław Markiewicz. Foto Wikipedia
Ks. Bronisław Markiewicz. Foto. Wikipedia
Podpis błogosławionego ks. Bronisława Markiewicz
Podpis błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza, założyciela Towarzystwa Powściągliwość i Praca oraz zgromadzenia św. Michała Archanioła na projekcie młyna. Skan, Archiwum Państwowe w Przemyślu

Młyn napędzany był dwoma kołami nasiębiernymi i wyposażony został w dwa złożenia kamieni. W 1909 roku powódź zniszczyła groble i przepusty. W związku z koniecznością ich odbudowy postanowiono przebudować napęd młyna z koła wodnego na turbinę Francisa. Odpowiedni wniosek złożono i w 1912 r. uzyskano pozwolenie wodne, Jednak brak środków spowodował, że zrezygnowano z przebudowy młyna pozostawiając napęd dwoma kołami wodnymi nasiębiernymi o średnicy 190 cm.

Drugi młyn w Haczowie wybudował w 1863 r Wojciech Stępek. Ponieważ młyn miał być budowany poniżej młyna Jana Szubera na tym samym cieku wodnym  ograniczono wysokość tamy i zalecano budowę młyna z kołem podsiębiernym,  jednak Wojciech Stępek wybudował tamę wyższą od zalecanej z kołem nasiębiernym o średnicy 126 cm.

Był jeszcze trzeci młyn w Haczowie na Wisłoce, tak zwany ,,bździel” czyli młyn pływający wybudowany przez Józefa Matusza około 1874 r.

Źródło: Archiwum Państwowe w Przemyślu Zespół: 56/843/0, C.K. Starostwo w Brzozowie. Seria: 4 Sprawy wodne. Jednostka: 30.