Gorzków młyn parowy Józefa Polichy i wspólników

Projekt z 1924 r. Skan APL
Projekt z 1922 r. Skan Archiwum Państwowe w Lublinie. zobacz projekt

W 1922 roku Józef Policha wraz ze wspólnikami otrzymał pozwolenie na budowę młyna przy drodze do Bobrowego.
Młyn został wyposażony w jedno złożenie kamieni, dwie pary walców, perlak i śrutownik. Napędzany był przez lokomobilę.