Faliszowice młyn wodny

Młyn wodny w Faliszowicach, pow. tarnowski, woj. małopolskie istniał już w latach 1470-1480. Liber beneficiorum, t. II, s. 240. [30]