Dzierzkówek młyn wodny

W Dzierzkówku (Dzierzkówek Stary) pow. radomski, woj. mazowieckie w latach 1470-1480 istniał młyn wodny szlachecki z którego płacono czynsz w wysokości 4 grzywien. Liber beneficiorum, t.III, s.14. [30].