Dulnik młyn z 1903 r.

Młyn z 1903 r.
Młyn z 1903 r.

Pierwszy młyn w Dulniku pow. golubsko – dobrzyński,  woj. kujawsko – pomorskie,  został wybudowany około 1353 r.. Z tego roku pochodzi nadanie biskupa kujawskiego Mikołaja z Gołańczy  dla młynarza Mikołaja.  Młyn został zniszczony podczas wojny w 1409 roku. Został  odbudowany i w tym samym miejscu chociaż w inny kształcie istnieje do dziś.
Obecny czterokondygnacyjny drewniany budynek z murowanym przyziemiem powstał w 1903 r. Zachowała się większość urządzeń, włącznie ze złożeniem kamieni wraz z łubem.