Drzewo genealogiczne młynarskiej rodziny Kwaśkiewiczów

Ewa Nowak-Tworko

Młynarski „klan” rodziny Kwaśkiewiczów, ptomków Wojciecha i Julianny, zaznaczył się w dziejach młynarstwa obszaru wokół Tomaszowa Mazowieckiego, Ujazdu i rzeki Pilicy na przestrzeni około stu trzydziestu lat. Od lat 1820-tych do 1950-tych, do czasów nacjonalizacji po II Wojnie Światowej i upadku młynarstwa w Polsce.
1. Wojciech Kwaśkiewicz +1782 lat 45 par. Ujazd.
1.1. Jan Kwaśkiewicz & 22.I 1785 Urszula Sławikoska (Słowikowska)+1835 par.Ujazd
1.1.1. Wojciech Kwaśkiewicz *1803 w.Proszkow +31.VIII 1852, 51 młyn Pudło par. Tomaszów & Tomaszów 12. XI 1826 Julianna Wilk *~1806+>1876 młyn w Studziankach, młyn Pudło ona 2v. 12.II 1855 Chorzęcin Józef Nasterski młyn w Krępie par Inowłódz l. 32
1.1.1.1. Ignacy *13.VIII 1828 w Zaborowie Komorów par. Tomaszów +>1889
młyn w Studziankach par. Chorzęcin, młyn Brzustów par. Tomaszów
&1v. par Chorzęcin 1v. Ludwika Kowalska l. 21 c. Michała i Teresy Radziejowskiej
+ 5.I 1852  Studzianki. &2v. Tomaszów 18.II 1852 Teofila Kluszczyńska *1826 we wsi Stanowiska pow. Opoczno +16.III 1868 młyn Brzustów par. Tomaszów pochowana cm przykościelny Św. Wacława
ul. Wieczność w Tomaszowie c. Fabiana Kluszczyńskiego organisty w Tomaszowie i Agnieszki Borkowskiej &3v. ~1870 Marcelina Ostrowska *~1840+~1940
1.1.1. 1.1. Antoni Kwaśkiewicz *2.I 1852 młyn Studzianki par. Chorzęcin (z 1 m.) młynarz w Młyńczysku par. Studzianna & Józefa Strusińska 2v.Franciszek Kwaśkiewicz
1.1.1. 1.2. Karol Franciszek Kwaśkiewicz * 28.I 1853 młyn Studzianki par. Chorzęcin s. Ignacego i Teofili z Kluszczyńskich & 1v. Józefa Strusińska wd. po bracie Franciszku Kwaśkiewiczu 2v. Antonina Mirecka
1.1.1.1.2.1.Jan Franciszek Kwaśkiewicz * 26.XI/3.XI 1873 młyn Młyńczysko par. Studzianna o. Franciszek m. Józefa Strusińska &9 VIII (29 VII) 1902 Strzeszkowice par. Sołek Marianna Piekarska *w. Giełzów 1884 + 9.III 1905 Strzeszkowice par. Sołek 2v.NN => trzy córki?
1.1.1.1.2.1.1.Feliks Kwaśkiewicz o. Jan m. M. Piekarska *23.V 1904 Strzeszkowice par. Sołek ~1947 Młyńczysko par. Studzianna
1.1.1.1.2.2. Władysław Ludwik Kwaśkiewicz *24.VII(5.VIII) 1875 Młyńczysko par. Studzianna o. Franciszek l. 20 m. Józefa Strusińska l. 23
1.1.1.1.2.3. Michalina Tekla Kwaśkiewicz *10(22) IX 1877 Młyńczysko par. Studzianna o. Franciszek m. Józefa Strusińska & Józef Kowalski młynarz młyn Abram par Czarnocin (następnie młyn Jabłonna par. Smogorzów po + Stanisława Kwaśkiewicza)
1.1.1.1.2.4. Antonina Kwaśkiewicz *19(31)V 1879 Młynczysko par Studzianna o. Franciszek m. Jozefa Strusińska & Julian Pytlos młynarz młyn Modrzewek par. Kraśnica
1.1.1.1.2.5. Marianna Kwaśkiewicz *15(27)II 1881 Młynczyska par. Studzianna /25 +22.V(3.VI)1883 o. Franciszek m. Józefa Strusińska
1.1.1.1.2.6. Stanisław Kwaśkiewicz * 24.III(5.IV)1883 Młyńczysko par. Studzianna o. Franciszek l. 30 m.Józefa Strusińska l. 32 & Walentyna Mirecka *1888 młyn Gaszek par. Inowłódz.
1.1.1.1.2.6.1. Marian Kwaśkiewicz syn Stanisława i Walentyny z Mireckich, *19 VIII 1911 młyn Gaszek par. Inowłódz. W 1939 zamieszkały w Kapuścińcach powiat. Zbaraż.+1940 zamordowany przez NKWD w Miednoje.
1.1.1.1.2.6.2. Stanisław Kwaśkiewicz ? zginął na Wschodzie (?)
1.1.1.1.2.6.3. Franciszek Kwaśkiewicz
1.1.1.1.2.6.4. Hieronim Kwaśkiewicz & N. Lalkówna
1.1.1.1.2.6.5. Jadwiga Kwaśkiewicz*~1922 młyn Gaszek & Kazimierz Maliński1.1.1.1.2.6.6. Jan Kwaśkiewicz & N. Lalkówna
1.1.1.1.2.7. Feliksa Kwaśkiewicz *19/31.V 1887 Młyńczyska par .Studzianna o. Franciszek m. Józefa Strusińska
1.1.1.1.3. Tomasz Kwaśkiewicz mieszkał w Sulejowie o. Ignacy m. Teofila Kluszczyńska & N. Leszczyńska (?)
1.1.1.1.3.1. Józefa Kwaśkiewicz *~1900 +~1980 Sulejów
& Kazimierz Tymanowski +<1970 Sulejów
1.1.1.1.4. Apolonia Kwaśkiewicz o. Ignacy m. Teofila Kluszczyńska *~1858/60+1832 Ujazd &August Krukowski *1849 Rawa Maz. +1921 Ujazd [por. Krukowscy] Stanisława Krukowska *5.V 1884 młyn Sadykierz par. Rzeczyca – 11.XI 1978 Łódź & Andrzej Gęsicki *20.X/1.XI 1875 Rawa Maz -19.IX1960 Tomaszów Maz. Irena Gęsicka-Nowak, Ewa Katarzyna Nowak & Wojciech Tworko, Paulina Tworko, Asia Tworko
1.1.1.1.5. Edmund Kwaśkiewicz o. Ignacy m. M. Ostrowska & Franciszka Gęsicka 1868-1958
1.1.1.1.5.1. Janina Barbara Kwaśkiewicz ~1902 –1987 Rawa & Jan Wodzicki ~1906-1992
1.1.1.1.5. 2. Maria Kwaśkiewicz ~1904-1989 Rawa & Stanisław Strusiński +1988
1.1.1.1.5. 3. Zygmunt Kwaśkiewicz ~1906-1990 Rawa kawaler
1.1.1.1.6. Stefania Kwaśkiewicz o. Ignacy m. M. Ostrowska & Stanisław Wodzicki *1863
1.1.1.1.7. Helena Kwaśkiewicz *1874 o. Ignacy m. Ostrowska & <1899 Jan Szymański młyn
Grzmiąca*1868+<1917
|= Wanda Szymańska & N. Figarski
|=Stefania Szymańska*27.II/8.III 1899 młyn Grzmiąca par.Smardzewice
&1917 Szydłowiec Feliks Zajączkowski l 23
|=Antoni Szymański 9 mies. +1915/ 95 Szydłowiec o. Jan m. Helena Kwaśkiewicz
1.1.1.1.8.Władysław *1882 młyn Piła o. Ignacy m. Marcelina Ostrowska & Maria Mejer
1.1.1.1.8.1. Eugeniusz Kwaśkiewicz * w Pruszkowie 30. VII/12.VIII 1912 chrz par. Żbików o. Władysław 30 l. m. Maria Mejer l. 28
1.1.1.1.8.2. Leokadia Kwaśkiewicz * IV 1914+9.VII 1914 Pruszków
1.1.1.1.8.3. Danuta Kwaśkiewicz & Zygmunt Wodzicki *1924 (na Rożku)
1.1.1.1.9. Leon Kwaśkiewicz ksiądz*XI 1884 na Pile(młyn w Lasach Pilickich) aresztowany jako ksiądz katolicki przez Niemców wywieziony z parafii przez Niemców do obozu koncentracyjnego Dachau koło Monachium następnie przewieziony i zamordowany wiosną 1945 w tzw. zakładzie eutanazji w Hartheim koło Linzu (Republika Austrii)
1.1.1.2. Jan Kwaśkiewicz *21.V1831 +17 X1856 jako żołnierz s.Wojciecha
Jan Kwaśkiewicz młynarz we wsi Studzianki par Chorzęcin s. Wojciecha i Julianny dzierżawczyni młyna w Pudle& Tomaszów 1854 Maria Otolia Ulbrich *1838
1.1.1.3. Franciszek Kwaśkiewicz *1833 +19.I 1835 w Komorowie Tomaszów s.Wojciecha
1.1.1.4. Stanisław Kwaśkiewicz *18.III 1836 w Komorowie par. Tomaszów młodzian ze wsi Studzianny pow. rawskiego + 5.X 1907 młyn Jabłonna par. Smogorzów, o. Wojciech m.Julianna dzierżawczyni młyna w Komorowie & 1858/33 Antonina Kowalska o. Augustyn młynarz m. Katarzyna Trawicka (Soleczyńska) w. Remiszewice par. Czarnocin + 23.I/5.II 1905, lat 64 młyn Jabłonna par. Smogorzów
1.1.1.4.1. Władysław Kwaśkiewicz * Modrzew + 20 lat 1.IX 1880 młyn Jabłonna par. Smogorzów o. Stanisław m. Antonina Kowalska
1.1.1.5. Józefa Kwaśkiewicz *30XII 1838 Komorów par. Tomaszów +1881 c. Wojciecha & Władysław Krygier 25 VI 1845, Tomaszów
1.1.1.6. Rozalia Kwaśkiewicz *30.VII 1841+1841 o.Wojciech młynarz Komorów par Tomaszów
1.1.1.7. Antoni Kwaśkiewicz *4.XII 1842 Komorów młynarz w Studziankach +1897 & 16.II 1874 1876 Tomaszów Mazowiecki Aleksandra Krygier 27 l.* w Tomaszowie c+Wilhelma i Agnieszki Kluszczyńskiej obecny Ludwik Kwaśkiewicz 30 l.obydwaj młynarze w Studziankach.
1.1.1.7.1. Julianna Wiktorya Kwaśkiewicz *1876 o.Antoni wł. młyna w Studziankach chrz. Julianna Kwaśkiewicz i Wł Krygier Tomaszów Mazowiecki
1.1.1.8. Ludwik Kwaśkiewicz *26.VII 1845 Komorów par. Tomaszów s. Wojciecha młynarz w Studziankach ~1876 & Agnieszka Józefa Bielicka (Bielecka)* 1858 Łaznów o. Mikołaj m. Konstancja Kluszczyńska
1.1.1.8.1. Bolesław Jan Kwaśkiewicz *~1881 lat 21. * Gorzkowice (Sangrodz?) o. Ludwik m. Józefa Bielecka & 1902 par. Czarnocin młyn Abram Konstancja Felicja Kowalska l. 17 o. Franciszek m.Petronela Pachniewicz o. młyn Abram Ślubu udzielił ks. Józef Kowalski proboszcz parafii Kłóbka
1.1.1.8.1.1. Zofia Kwaśkiewicz *1905 Czarnocin o.Bolesław młynarz Abram l. 25 m. Konstancja Felicja Kowalska l. 20 & Ignacy Wodzicki 1894-1944
1.1.1.8.1.2. Helena Sabina Kwaśkiewicz * 1910 Abram o. Bolesław m. Felicja Kowalska & N Winiarski?
1.1.1.8.1.3. Zygmunt Leon Kwaśkiewicz *1908 Abram o. Bolesław
1.1.1.8.1.4. Michał Kwaśkiewicz * 17.VIII 1903 par. Smogorzów młyn Jabłonna o. Bolesław l. 33 młynarz m. Feliksa Kowalska l. 19 chrz. Fr. Kowalski i Antonina Kwaśkiewicz
1.1.1.8.1.5. Marian Kwaśkiewicz o. Bolesław & Janina Pożycka
1.1.1.8.1.5.1. Roman Kwaśkiewicz & Maria Dulnikiewicz
1.1.1.8.1.5.1.1. Maciej Kwaśkiewicz
1.1.1.8.1.5.1.2. Marcin Kwaśkiewicz
1.1.1.8.1.5.1.3. Małgorzata Kwaśkiewicz
1.1.1.8.1.5.2. Henryk Kwaśkiewicz
1.1.1.8.1.5.3. Maria Kwaśkiewicz
1.1.1.8.1.5.4. Barbara Kwaśkiewicz
1.8.2. z 2. m ????Bronisława Kwaśkiewicz *13.V 1894 Przysucha Pomyków o. Ludwik l. 48 m. Antonina Kędzierska l. 26
1.9. Marianna Kwaśkiewicz *23.XII 1848 Komorów par. Tomaszów +10.II 1851 Studzianki par. Chorzęcin c. Wojciecha.
1.10. Antoni Kwaśkiewicz *11.VI 1851 * w Łaziskach s. Ludwiki Rędziejowska l. 33 stanu wolnego Par. Chorzęcin okazał dziecię Wojciech Kwaskiewicz młynarz w Pudle k. Komorowa (Tomaszów Maz.) l. 48
Wykaz młynów/wiatraków.
Abram par. Czarnocin 1877 Józef Kowalski 1902 Franciszek Kowalski
Antolin par. Tobiasze 1838 Ludwik Kwaśkiewicz
Brzustów k. Komorowa (Tomaszów Maz. ) Ignacy Kwaśkiewicz 1828-1852
Fryszerka k. Spały (Tomaszów Maz.) Lipiński 1947
Gaszek par. Inowłódz 1888 Mirecki 1947 St. Kwaśkiewicz
Grzmiąca par. Smardzewice 1899 August Krukowski, 1899 Jan Szymański
Jabłonna par. Smogorzów Stanisław Kwaśkiewicz nast. Michalina Kwaśkiewicz i Józef Kowalski
Komorów 1856 Julianna Kwaśkiewiczowa
Kraśnica wiatrak Strusińscy
Krępa k. Spały par. Inowłódz 1855 Józef Nasterski, Lipińscy1947
Lubochnia <1947 p. Lalek
Modrzewek par. Kraśnica Julian Pytlos i następcy
Młyńczysko par. Studzianna Franciszek Kwaśkiewicz 1853 Feliks Kwaśkiewicz 1947
Piła (młyn w Lasach Pilickich) 1884 Ignacy Kwaśkiewicz
Przewóz Bolesław KwaśkiewiczPudło k. Komorowa (Tomaszów Maz.) Wojciech Kwaśkiewicz, Julianna Kwaśkiewicz
Remiszewice par. Czarnocin 1858 Augustyn Kowalski
Rożek Wodziccy
Studzianki par. Chorzęcin 1851 Wojciech Kwaśkiewicz, następnie Ludwik i Antoni Kwaskiewicz
Twarda k. Smardzewic (Tomaszów Maz.) 1947 Lalek.
Młynek Łęczeszycki woj mazowieckie 1912 Stanisław Kwaśkiewicz

Opracowanie: Ewa Nowak-Tworko na podst wspomnień rodzinnych i metryk z portalu genealodzy.pl