Dąbrowa Tarnowska młyn wodny

Młyn wodny w latach 1470-1480, własność kościelna, Liber beneficiorum, t. I, s.607, [30]. Pow. tarnowski, woj małopolskie.