Dąbie, młyn wodny Kazimierza Grudzińskiego

Projekt z 1925 r. Skan APL
Projekt z 1925 r. Skan APL zobacz projekt

W 1925 roku Kazimierz Grudziński wystąpił o zezwolenie na uruchomienie wybudowanego przed tym rokiem młyna.
Młyn napędzany był jednym kołem wodnym nasiębiernym. Wyposażony był w jedno złożenie kamieni, jedną parę walców i perlak.