Czudec młyny wodne

W Czudcu pow. strzyżowski, woj. podkarpackie w latach 1470-1480 istniały dwa młyny wodne stanowiące własność szlachecką. Liber beneficiorum, t.II, s. 256. [30].