Ciepielewo młyn wodny

We wsi Ciepielewo gm. Szelków, pow. makowski, woj. mazowieckie był młyn wodny.
Właścicielami młyna byli Zieleńscy, później siostry Morawskie, pod których zarządem majątek wraz z folwarkiem podupadł i został rozparcelowany na przełomie XIX i XX wieku.
W 1907r. młynarzem w tym młynie był Julian Wołynko.

Informację przekazała Pani Katarzyna Urbańska.