Chechło młyn wodny

Młyn wodny w latach 1470-1480 własność szlachecka, czynsz – 2 grzywny i 2 wieprze. Liber beneficiorum, t. II, s.195. [30]. Pow. olkuski, woj. małopolskie.