Brzyska młyn wodny

Młyn wodny w latach 1470-1480. Powiat jasielski, woj. podkarpackie. Własność kościelna. Liber beneficiorum, t.III., s. 204.