Branica młyn wodny

Młyn wodny z przynależną łąką w 1421roku. Własność szlachecka. Kodeks dyplomatyczny małopolski, t. IV, nr1194. [30]