Bolesty wiatrak

Projekt wiatraka z 1922 r. Skan. Archiwum Państwowe w Lublinie