Biała młyn wodny

W Białej pow, tarnowski, woj. małopolskie w latach 1470-1480 istniał młyn wodny stanowiący własność kościelną. Liber beneficiorum, t. I, s.610. [30].