Beszyce Górne i Dolne (Bęszyce Małe i Wielkie) młyny wodne

W Beszycach ( Bęszyce Małe i Wielkie) w pow. sandomierskim, woj. świetokrzyskie w latach 1470-1480 znajdowały się dwa młyny wodne należące do dóbr kościelnych. Z młyna w Bęszycach Małych płacono czynsz w wysokości 0,5 grzywny, zaś z młyna wraz z polem w Bęszycach Wielkich 3 grzywny.
Liber beneficiorum, t.III, s.379. [30]