Będzic młyn Szmula Potoka

projekt młyna z 1886 r. Skan APŁ