Będzin, młyn parowy Szmula Potoka

projekt młyna z 1886 r. Skan APŁ
projekt młyna z 1886 r. Skan APŁ zobacz projekt

W 1888 r. Szmul Potok wystąpił o wydanie pozwolenia na odbudowę spalonego młyna parowego, wybudowanego w 1886r. Młyn był wyposażony w dwa złożenia kamieni , sześć stolcy walcowych i perlak.