Baranów młyny wodne

W Baranowie, dany powiat opatowski, w latach 1470-1480 znajdowały się 3 młyny wodne, własności kościelnej, czynsz za młyny wynosił 4,5 grzywny. Liber beneficiorum, t.1, s.624. [30].