Baczyn młyn wodny

Młyn wodny w Baczynie pow, krakowski woj. małopolskie działał w latach 1470-1480. Własność kościelna, wysokość czynszu 3 grzywny. Liber beneficiorum, t.1 , s. 189. [30].