Babica młyn wodny

Młyn wodny szlachecki w latach 1470-1480, Liber beneficiorum, T.II, s.256. [30]. Pow. strzyżowski, woj. podkarpackie.